image0
Vi bygger Framtidens Kårhus.

Illustration framtagen av RESPONS ARKITEKTER AB

Mitt i hjärtat av det växande Karolinska Institutet Campus Solna ligger Medicinska Föreningens (MF) kårhus, som fungerat som kårens samlingsplats sedan 1954. Vi vill nu göra en ömsint men genomgripande renovering av kårhuset och skapa en modern mötesplats för studenter, alumner, forskare och sjukvårdspersonal. Här ska alla kunna träffas och diskutera hur man gemensamt kan lösa framtidens hälsoutmaningar. Kårhuset ska utgöra ett nav för möten, nätverk och samarbeten inom områden som hälsa, sjukvård, medicinska utbildning och life science.

Vi är övertygade om att ett välfungerande och inspirerande kårhus stärker gemenskapen, ökar trivsel, bidrar till en bredare generell bildning och förbättrad inlärning. Detta medför i sin tur en bättre förberedd framtida personal inom sjukvård, myndigheter och industri. För att Karolinska Institutet (KI) fortsatt ska vara ett världsledande universitet och locka de bästa studenterna krävs ypperlig utbildning och utmärkta studentlokaler. Där det sistnämnda ska åtgärdas med detta projekt.

MF och projektledare driver Framtidens Kårhus tillsammans med och under ledning av projektets styrgrupp – Kårhusstiftelsen som även är ägare av huset. Externt finns även en rådgivande kommitté för råd och dåd inom projektet. Finansieringen sker helt med externa medel från främst privata givare och därför pågår ett intensitv fundraisingarbete inom projektet.

Vår vision är att Framtidens Kårhus ska vara en viktig, naturlig och känd mötesplats i den nya stadsdelen Hagastaden tillsammans med andra verksamheter på KI, Karolinska Universitetssjukhuset och den omkringliggande Life Scienceindustrin.

 

Finansiering

Projektet Framtidens Kårhus möjliggörs genom donerade medel från främst privatpersoner, stiftelser och företag och det bedrivs därför ett intensivt fundrasingarbete just nu. 

0 mkr
Coolt nummer
Härmed vill vi rikta ett varmt tack till alla som donerat till och stöttat projektet. Ni gör Framtidens Kårhus och Framtidens Medicinska Föreningen möjligt.

Etapper

Alla illustrationer har gjorts av Respons Arkitekter AB

aula_efter aula_fore

Aulan

Vi vill att vår aula ska vara en plats för högklassiga möten och konferenser men även ett utrymme för fantastiska fester och examinationer. För detta ändamål behövs ett nytt slitstarkt golv, renovering och anpassning av ytskikt, ny ljud- och ljusutrustning, moderniserad barutrustning, förbättrad ventilation och renovering av tillhörande kök och loger.


Entrén

Lika imponerande som vi vill att Framtidens Kårhus ska vara på insidan vill vi att det ska vara på utsidan. Därför planerar vi en utvändig renovering av entrén som ska manifestera det nya husets uppdaterade planlösning och formspråk.

entre_before entre_efter
foaje_fore foaje_efter

Foajén

Foajén är det första rummet som besökare möter när de kommer till Medicinska Föreningen, och vi vill att den ska vara en välkomnande och inbjudande mötesplats. För detta behöver rummet en invändig renovering med enhetligt ytskikt, förbättrad akustik och belysning samt installation av informationsskärmar för att skapa en modern och trivsam miljö.


Hygienutrymmen

Väl fungerande hygienutrymmen är en viktig förutsättning för den verksamhet vi bedriver, som ofta samlar stora mängder besökare. Våra hygienutrymmen behöver renoveras för ökad kapacitet, förenklad renhållning samt förbättrad ventilation och belysning. Den här etappen färdigställdes 2018 och finansierades av Medicinska Föreningen 🤩🤩🤩

Klubbvåningen

Klubbvåningen är namnet på den lokal är belägen ovanför foajén. Vi vill att klubbvåningen ska vara en självklar plats för intellektuella möten, mindre konferenser, diskussioner, studier och mindre bjudningar. För att tjäna detta ändamål måste lokalen renoveras med ny planlösning som ger oberoende åtkomst till alla rum, nytt ytskikt, nya hygienutrymmen och anpassad inredning i form av exempelvis mobila studieplatser.

Gasquen

Gasquen, med tillhörande uteplats, ska vara Medicinska Föreningens lokal för mindre fester och tillställningar samt kulturell verksamhet. Här vill vi renovera golv och ytskikt, få möjlighet att mörklägga vid behov samt förbättra kommunikationen med uteplatsen och därmed det intilliggande forskningslaboratoriet Bioclinicum.

Puben

Lokalen som ligger under foajén kallas puben och här arrangerar vi varje vecka under terminerna vår uppskattade fredagspub. Här vill vi renovera och optimera lokalerna med bland annat nytt ytskikt för fortsatt restaurang- och pubverksamhet.

Testimonials

Som rektor vid Karolinska Institutet är studenternas utveckling alltid min högsta prioritet. Vi har ett universitet i världsklass men utan ett nav för möten, nätverk och samarbeten kan studenternas lärande inte uppnå sin fulla potential. Därför är Framtidens Kårhus ett oerhört viktigt projekt. Studenterna behöver en plats där de kan utvecklas och möta andra studenter, representanter för sjukvård, myndigheter och näringsliv samt lärare och forskare och samtala om viktiga framtidsfrågor. Framtidens Kårhus blir en mötesplats för medicinens frontlinje och ger våra studenter möjlighet att utvecklas på ett personligt plan utöver allt som utbildningen i övrigt ger.
Ole Petter Ottersen
Rektor Karolinska Institutet
Under mina år som engagerad i Medicinska Föreningen såg jag vilken skillnad kåren gör både för enskilda individer och för Karolinska Institutets studenter i stort. Här skapas en öppen plats där alla kan mötas och ha utbyte av varandra över utbildningsgränserna. Kårhuset är en viktig plats där man kan mötas och diskutera utbildningsfrågor och kommande utmaningar inom arbetslivet.
Anna Eklöf
Projektledare Framtidens Kårhus
Vid en tidpunkt för snart fyra decennier sedan stod vi studenter vid Karolinska Institutet inför katastrofen att bli "kårhuslösa". Som Ordförande vid MF fick jag ansvar för bildandet av en kårhusstiftelse som förvärvade den "gamla flygen" och uppförde det "nya kårhuset". Mellan det "gamla" och det "nya" kårhuset levde vi nära två år utan eget hus. Det var en smärtsam period. Det blev uppenbart för oss alla att ett eget hus är "hjärtat" i en studentkår [...] Framtidens Kårhus stärker studentkåren som mötesplats. Här kommer våra framtida kollegor och medarbetare kunna utvecklas. Mitt på campus av ett av världens mest framstående medicinska universitet erbjuds unika möten och oanade möjligheter.
Mikael Ohrling
Medicinska Föreningens Ordförande 1984, Hälsa och -sjukvårdsdirektör SLSO
Utan MF och vårt kårhus hade jag personligen inte blivit den läkare jag är idag. Jag har utvecklats som människa och blivit vuxen innanför dess väggar. MF är en gemenskap man bär med sig resten av livet och det är alltid lika spännande när man träffar en före detta MF aktiv, ofta flera generationer äldre eller yngre, som har sina egna historier från huset att dela. Jag kommer alltid att vilja vara en aktiv alumn och följer med spänning den utveckling som sker just nu! Vi måste fortsätta att stödja vår kår, vårt kårhus och dess fortlevnad jämte vårt alma mater KI som vore desto fattigare utan det stora engagemang som Medicinska Föreningen uppmuntrar bland studenterna.
Iris Peña Arriarán
MF Ordförande 2018

@framtidenskarhus

[instagram-feed]

Stöd oss