Donera

Framtidens Kårhus möjliggörs helt och hållet av donerade medel. Genom din gåva bidrar du, ditt företag, din stiftelse eller organisation till utbildningen av framtidens hälso- och sjukvårdspersonal!

Alla som gör en donation till Framtidens Kårhus och som så önskar kommer att få sina namn publicerade på en digital plakett på projektets hemsida, oavsett donationens storlek. För dig som väljer att donera en större summa reserverar vi ett antal förmåner, exempelvis regelbundna inbjudningar till Medicinska Föreningens baler, som ofta äras med besök från bland andra Nobelpristagare i Fysiologi och Medicin. Du som donerar kan välja mellan att donera till projektet i stort eller att köpa ett av rums- eller aktivitetspaket nedan. Vänligen kontakta oss för mer information!

Rumspaket

 • Konferensrum litet/mellanstort/stort
  1/2/4 MKR
  Köp renovering och inredning av ett konferensrum. I gengäld kommer rummet att bära ert namn under tio års tid.
 • Puben
  6 MKR
  Köp renovering, teknisk utrustning och inredning av Kårhusets nya publokal. I gengäld kommer får ni en plakett på framträdande plats i puben.
 • Aulan
  25 MKR
  Köp renovering, teknisk utrustning och inredning av Kårhusets nya aula. I gengäld kommer aulan att bära ert namn under tjugo års tid.

Köp inventarier

 • Fönster
  25 TKR
  Köp ett fönster i nya kårhuset och få ert namn på en plakett på fönsterkarmen. Begränsat antal.
 • Dörr
  25 TKR
  Köp ett fönster i nya kårhuset och få ert namn på en plakett på dörrkarmen. Begränsat antal.

Aktivitetspaket

 • Aktivitetspaket small
  1 MKR
  Få möjligt att under ett års tid möjlighet att anordna 1-2 seminarier tillsammans med Medicinska Föreningen. Inbjudan att delta under arbetsmarknadsdagar.
 • Aktivitetspaket medium
  5 MKR
  Få möjlighet att under fyra års tid möjlighet att anordna 1-2 seminarier per år tillsammans med Medicinska Föreningen. Inbjudan att delta och tillsammans med Medicinska Föreningen anordna 1-2 event under arbetsmarknadsdagarna.
 • Aktivitetspaket large
  10 MKR
  Få möjlighet att under åtta års tid möjlighet att anordna 3-5 seminarier per år tillsammans med Medicinska Föreningen. Inbjuden att delta och tillsammans med Medicinska Föreningen anordna 2-4 event under arbetsmarknadsdagarna. Ni är också garanterade exklusivitet i er nisch vad gäller samarbeten inom ramen för projektet Framtidens Kårhus.

Regler för mottagande av donationer:
Medicinska Föreningen (MF) är Karolinska Institutets (KI) största studentkår. Rent formellt är MF en ideell organisation men som en del av KI väljer vi att följa de riktlinjer KI satt upp för donationer inom projektet Framtidens Kårhus. Du kan läsa mer om riktlinjerna här.

Stöd oss