Blåslaget donerar till Framtidens Kårhus!

Medicinska Föreningens eminenta blåsorkester visar prov på fantastiskt engagemang

Projektet Framtidens Kårhus finansieras helt av donerade medel. För att projektet ska lyckas kommer donationer av alla dess slag vara avgörande. Det kan vara från privatpersoner, stiftelser, företag etc.

Något som värmer lite extra är när de studenter som i dagläget är engagerade i Medicinska Föreningen väljer att stötta projektet. Vi har precis fått in en donation på inte mindre än 5000 kronor från Blåslaget vilket är fantastiskt! Blåslaget är Medicinska Föreningens alldeles egna orkester och vi känner oss så hedrade att de nu väljer att donera till projektet! Vi kommer göra allt för att se till att Framtidens Kårhus kan bli färdigställt så ni får en fantastik lokal att repa och spela i!

Du kan läsa mer om vilka Blåslaget är här.

Stöd oss