En gång i tiden

Under 1980-talet blev MF av med en del av sitt kårhus, den tegelbyggnad som fortfarande sitter ihop med Kårhuset. Där hade MF bland annat sin aula, matsal och motionsrum. Det betydde att en ny aula behövde byggas. Även den gången gjordes det möjligt med hjälp av donerade medel, bland annat med generöst stöd från Kjell och Märta Beijers Stiftelse. Bilderna nedan är ett smakprov på hur bygget såg ut den gången. Man kan bara fantisera om hur fint det kommer se ut när vi bygger Framtidens Kårhus!

Fun fact! När aulan byggdes under mitten av 1980-talet var Mikael Runsiö ordförande för förvaltningsutskottet – den här gången sitter han med i projektets styrgrupp! 

Stöd oss