Framtidens Kårhus och COVID-19

Ingen kunde nog tänka sig hur våren 2020 skulle bli. Vi har fått tänka om, tänka nytt – men projektet fortgår med oförändrad kraft

Projektet Framtidens Kårhus jobbar på för fullt trots rådande omständigheter i världen. Det är tur att det finns så många bra digitala lösningar för hur vi inom projektet kan hålla kontakten mellan oss men även med de donatorer och aktörer vi samarbetar med.

Vi hade många inplanerade evenemang under våren med framför allt alumner som planerat in sina återträffar i Kårhuset tillsammans med oss i projektet och KI Alumnioffice. Dessa evenemang har vi fått flytta fram på obestämd tid. Det är väldigt roligt att så många alumner i allt större utsträckning börjar hitta tillbaka till Kårhuset som vi huserat i sedan 1954 och vi hoppas på många återträffar i framtiden.

Just nu är kårhuset stängt för sammankomster, kåraktivitet och Medicinska Föreningens personal jobbar hemma. Men kårhuset är full av aktivitet på annat sätt. MF var snabba med att starta gruppen MF’s Covid-19 Resource Group. Syftet är att lyfta frågor, diskussioner och funderingar kring den rådande situationen, hitta lösningar för hur studenter kan hjälpa till inom sjukvården, se över studenternas fysiska och psykiska mående under hemmastudier etc. Något som man initierat är ett samarbete med Sjukvårdshjälpen som bland annat hjälper till med skyddsmateriel till vården och där fungerar i dagsläget MFs kårhus som lagerlokal.

Det är ett fantastiskt engagemang bland MFs alla medlemmar och det är fint att se hur snabbt kåren ställt om sig efter situationen och genast hittat lösningar på hur kårens verksamhet och kårhus ska kunna användas på bästa sätt för att bidra till de utmaningar vi nu har.

Det är även positivt att allt fler riktar ögonen mot oss och vårt projekt för det är ju mer tydligt än någonsin vikten av en fungerande sjukvård och väl förberedd vårdpersonal – något som Framtidens Kårhus verkligen handlar om!

 

Stöd oss