Stor privat donation till Framtidens Kårhus

Projektet fick nyligen en donation på fem miljoner kronor från The Hans and Barbara Bergstrom Foundation, som driver ett systematiskt arbete för att Sverige ska fortsätta vara en ledande nation inom medicinsk forskning.

”Den här donationen är verkligen viktig, inte bara för dess storlek utan för att den är den första stora privata donationen till projektet. Dessutom är det extra värdefullt att det är just Hans och Barbara, med sin långa erfarenhet och stora kunskap inom utbildningsfrågor, som visar sitt stöd för projektet” säger Anna Eklöf, projektledare för projektet Framtidens Kårhus, KI-alumn och tidigare vice ordförande för Medicinska Föreningen.

”Medicinska Föreningen har en unik förankring genom generationer. Den traditionen är viktigt att ta med in i framtiden. Men lokalerna måste verkligen rustas upp för att studenterna ska trivas där, och för att man ska kunna fortsätta hålla alla aktiviteter där” säger Hans Bergström.

The Hans and Barbara Bergstrom Foundation är en stiftelse registrerad i USA, där paret Bergström bor, med syfte att stödja projekt baserade i Sverige för att främja upplysning, utbildning och medicinsk forskning. Stiftelsen är sedan flera år största bidragsgivare till organisationen Forska!Sverige, som Hans Bergström – docent i statsvetenskap och tidigare chefredaktör för Dagens Nyheter – tog initiativet till för cirka tio år sedan. Hans Bergström känner Karolinska Institutet och dess verksamheter väl, efter några år som medlem i KI:s styrelse och därefter som ledamot i KI:s kulturkommittée.

Barbara Bergström är grundare av Internationella Engelska Skolan, nu med 36 skolor och 26 000 elever i Sverige. Nyligen kom makarna Bergström ut med boken Tough Love – Internationella Engelska Skolan, de första 25 åren (Ekerlids förlag) som berättar om deras gemensamma resa.

”It is all about people”, säger Barbara Bergström. Att det finns en trevlig central samlingspunkt för studerande på KI, och ett centrum för många aktiviteter, är viktigt för studierna och för sammanhållningen. Jag kan tänka mig att det betyder särskilt mycket för ungdomar som kommer från landsorten eller andra länder till Stockholm för att studera.

Stöd oss