Emmanuel Zavalis - Biträdande Projektledare

Under vårterminen har projektgruppen diskuterat fördelarna med att hitta en biträdande projektledare till projektet. Under gårdagen hade Medicinska Föreningen styrelsemöte och valde då Emmanuel Zavalis till uppdraget, efter rekommendationer från projektgrupp och Kårhusstiftelsen.

Emmanuel är läkarstudent, nyss avslutat termin 4, och sitter i årets MF Styrelse. Han är en mycket engagerad och ambitiös student som under våren satt sig in allt mer i projektet. Han kliver nu på en heltidsarvodering fram till sista augusti, därefter deltidsarvoderas han året ut. Målet är att få mer arbetskraft till projektet och något Emmanuel fokuserar lite extra på till att börja med är partnerskapsprogram.

Vi är så glada att vi fått förstärkning till projektet!