Projektet

2

Anna har ordet

Mitt i hjärtat av Karolinska Institutets Campus Solna ligger Medicinska Föreningens kårhus som fungerat som kårens naturliga samlingsplats sedan 1954. Projektet Framtidens Kårhus tog fart under 2017 och syftar till att vi vill göra en ömsint men genomgripande renovering av kårhuset och skapa en modern mötesplats för studenter, alumner, forskare och sjukvårdspersonal. Kårhuset ska utgöra ett nav för möten, nätverk och samarbeten inom områden som hälsa, sjukvård, medicinsk utbildning och life science.

Vi är övertygade om att ett välfungerande och inspirerande kårhus stärker gemenskap, ökar trivsel, bidrar till en bredare generell bildning och förbättrad inlärning. Detta medför i sin tur en bättre förberedd framtida personal inom sjukvård, myndigheter och industri. För att Karolinska Institutet fortsatt ska vara ett världsledande universitet och locka de bästa studenterna krävs ypperlig utbildning och utmärka studentlokaler. Där det sistnämnda är något som i dagsläget saknas.

Kårhuset ska vara den själva platsen för Karolinska Institutets studenter. Projektet i sig drivs helt av Medicinska Föreningens medlemmar; studenter och alumner. Följ med oss i vårt arbete när vi utvecklar och skapar Framtidens Kår och Framtidens Kårhus – för framtidens hälsa! 

Anna Eklöf
Projektledare, Framtidens Kårhus

Etapper

aula_efter aula_fore

Illustration framtagen av RESPONS ARKITEKTER AB

Aulan 

Vi vill att vår aula ska vara en plats för högklassiga möten och konferenser men även ett utrymme för fantastiska fester och examinationer. För detta ändamål behövs ett nytt slitstarkt golv, renovering och anpassning av ytskikt, ny ljud- och ljusutrustning, moderniserad barutrustning, förbättrad ventilation och renovering av tillhörande kök och loger.

Entrén

Lika imponerande som vi vill att Framtidens Kårhus ska vara på insidan vill vi att det ska vara på utsidan. Därför planerar vi en utvändig renovering av entrén som ska manifestera det nya husets uppdaterade planlösning och formspråk.

entre_before entre_efter

Illustration framtagen av RESPONS ARKITEKTER AB

foaje_fore foaje_efter

Illustration framtagen av RESPONS ARKITEKTER AB

Foajén

Foajén är det första rummet som besökare möter när de kommer till Medicinska Föreningen, och vi vill att den ska vara en välkomnande och inbjudande mötesplats. För detta behöver rummet en invändig renovering med enhetligt ytskikt, förbättrad akustik och belysning samt installation av informationsskärmar för att skapa en modern och trivsam miljö.

Hygienutrymmen

Väl fungerande hygienutrymmen är en viktig förutsättning för den verksamhet vi bedriver, som ofta samlar stora mängder besökare. Våra hygienutrymmen behöver renoveras för ökad kapacitet, förenklad renhållning samt förbättrad ventilation och belysning.

Den här etappen färdigställdes 2018 och finansierades av Medicinska Föreningen 🤩🤩🤩

Klubbvåningen

Klubbvåningen är namnet på den lokal är belägen ovanför foajén. Vi vill att klubbvåningen ska vara en självklar plats för intellektuella möten, mindre konferenser, diskussioner, studier och mindre bjudningar. För att tjäna detta ändamål måste lokalen renoveras med ny planlösning som ger oberoende åtkomst till alla rum, nytt ytskikt, nya hygienutrymmen och anpassad inredning i form av exempelvis mobila studieplatser.

Gasquen

Gasquen, med tillhörande uteplats, ska vara Medicinska Föreningens lokal för mindre fester och tillställningar samt kulturell verksamhet. Här vill vi renovera golv och ytskikt, få möjlighet att mörklägga vid behov samt förbättra kommunikationen med uteplatsen och därmed det intilliggande forskningslaboratoriet Bioclinicum.

Puben

Lokalen som ligger under foajén kallas puben och här arrangerar vi varje vecka under terminerna vår uppskattade fredagspub. Här vill vi renovera och optimera lokalerna med bland annat nytt ytskikt för fortsatt restaurang- och pubverksamhet.

Kontor

Vi vill i samband med renoveringen förbättra personalens arbetsmiljö samt öka flexibiliteten för små och stora möten.

Utskottslokaler

En stor del av föreningens verksamhet utgörs av kårorganen, utskotten. Vi önskar att våra utskott ska ha egna, ändamålsenliga lokaler som träffpunkt för aktiva och hemtrevliga sammankomster.

Finansiering

Projektet Framtidens Kårhus möjliggörs genom medel donerade av ett antal olika organisationer (däribland Karolinska Institutet), företag, privatpersoner och alumner och vi bedriver för närvarande ett intensivt arbete för att hitta och uppvakta möjliga donatorer.

0 mkr
Totalt fundraisingmål

Organisation

”Under mina år som engagerad i MF såg jag vilken skillnad kåren gör både för enskilda individer och för KIs studenter i stort. Den skapar en öppen plats där alla kan mötas och ha utbyte av varandra. Både vad gäller gemensamma intressen så som sång eller dans till möjligheter att mötas över utbildningsgränserna och diskutera utbildningsfrågor och frågor kring kommande utmaningar i arbetslivet. Studenterna har en mycket stor, viktig och avgörande roll på ett Universitet, det får vi aldrig glömma. För mig var det en självklarhet att tacka ja till erbjudandet om att bli projektledare för Framtidens Kårhus. MF kommer för alltid ha en speciell plats i mitt hjärta och jag har alltid brunnit för studenternas rättigheter, välmående och enorma potential. Det här blir ytterligare ett sätt att visa det på.”
Anna Eklöf
Projektledare

Projektledning

Som en del i projektet har Medicinska Föreningen anlitat ett projektledare, Anna Eklöf, sedan september 2017. Anna har en gedigen historia inom föreningen där hon bland annat var vice ordförande under året 2010-2011. Hon examinerades från logopedprogrammet på Karolinska Institutet 2011 och har sedan dess arbetat runt om i Stockholm. När hon fick höra om projektet var det dock ett enkelt val att komma tillbaka till Medicinska Föreningen och driva projektet Framtidens Kårhus.

Det finns tre biträdande projektledare inom ledningsteamet:
Daniel Holl (25% sedan januari 2018) är doktorand på KI och jobbar främst med renoveringsarbetet och har kontakt med arkitekter och andra relevanta konsulter i framtagandet av bygghandlingar.
Emmanuel Zavalis (50% sedan juni 2020) är läkarstudent och sitter bland annat i MFs styrelse för 2020. Emmanuel arbetar främst med partnerskap och företagssamarbeten.
Joachim Vist (50% sedan september 2020) är läkarstudent och sitter bland annat med i MFs förvaltningsutskott. Han kommer främst fokusera på filantropiskt arbete och digitalisering.

2

Anna Eklöf

Projektledare
Daniel Holl

Daniel Holl

Biträdande Projektledare
Snapseed

Emmanuel Zavalis

Biträdande Projektledare
joachim profilbild

Joachim Vist

Biträdande Projektledare

Kårhusstiftelsens styrgrupp


Medicinska Föreningens Kårhusstiftelse (KHS) grundades 1983 och dess uppgift är att främja studier, forskning, idrottsliga, sociala och kulturella ändamål. Stiftelsen äger, förvaltar och underhåller Medicinska Föreningens Kårhus på campus Solna och har ansvar för dess om- och tillbyggnationer. Projektet Framtidens Kårhus är ett projekt som startats under Kårhusstiftelsen.

Carl Johan Sundberg 2

Carl Johan Sundberg

Ordförande
Daniel Holl

Daniel Holl

Vice ordförande
noprofile

Rickard Becker

KI-representant
montes

Andrea Montano Montes

MF-representant
Jessica Härtell

Jessica Härtell

MF Ordförande
Puck Norell Profilbild

Puck Norell

MF Vice Ordförande
Victor Svedberg

Victor Svedberg

MF-representant
87901345_492010278153700_3270644821701689344_n

Laura Andersson

MF-representant

Rådgivande Kommitté


Kårhusstiftelsen har upprättat projektets Rådgivande Kommitté som är behjälpliga under projektets gång och bistår Styrgruppen, Projektgruppen och Projektledaren med råd och erfarenheter. 

Carl Johan Sundberg 2

Carl Johan Sundberg

Ordförande

Professor KI, MF Inspektor, Alumn

Mikael Runsiö VD Södersjukhuset

Mikael Runsiö

Vice Ordförande

VD SÖS, Alumn, MF Förvaltningsutskotts-ordförande 1984

Marie-Louice Isacsson 1

Marie-Louice Isacsson

Ledamot

Administrativ Chef - KI

magnus huss 3

Magnus Huss

Ledamot

Marknadsområdes-direktör Akademiska Hus

Skärmavbild 2020-09-21 kl. 13.26.32

Mikael Ohrling

Ledamot

Sjukvårdsdirektör SLSO, Alumn, MF ordförande 1984

Johan Hilm

Johan Hilm

Ledamot

Alumn, MF orförande 2013

Sune Hemmingsson 1

Sune Hemmingsson

Ledamot

Byggkonsult

2

Anna Eklöf

Projektledare
Snapseed

Emmanuel Zavalis

Biträdande Projektledare
Daniel Holl

Daniel Holl

Biträdande Projektledare
joachim profilbild

Joachim Vist

Biträdande Projektledare
Jessica-Härtell

Jessica Härtell

MF Ordförande
Puck Norell Profilbild

Puck Norell

MF Vice Ordförande

Medicinska Föreningens projektgrupp för FKH


Kårhusstiftelsen/Styrgruppen har upprättat projektets Projektgrupp som ansvarar för utarbetande och uppdateringar av projektplanen, för projektets genomförande, samt att ge beredningsgrupperna sina respektive övergripande riktlinjer och uppdrag.

Carl Johan Sundberg 2

Carl Johan Sundberg

Ordförande
2

Anna Eklöf

Projektledare
Snapseed

Emmanuel Zavalis

Biträdande Projektledare
Jessica Härtell

Jessica Härtell

MF Ordförande
Puck Norell Profilbild

Puck Norell

MF vice Ordförande
Daniel Holl

Daniel Holl

Biträdande Projektledare
87901345_492010278153700_3270644821701689344_n

Laura Andersson

Förvaltningsutskottet
88129471_516913385626920_4105775262216486912_n

Julia Starck

MF Styrelse
noprofile

Wilma Lindström

MF Styrelse
noprofile

Ann-Elise Hafvenström

MF Styrelse
IMG_0353

Johan Olsson

Webbansvarig
Victor Svedberg

VIctor Svedberg

Förvaltningsutskottet
Johan Hilm

Johan Hilm

Alumn
joachim profilbild

Joachim Vist

Biträdande Projektledare

Stöd oss