Projektet

Anna har ordet

2

Mitt i hjärtat av Karolinska Institutets Campus Solna ligger Medicinska Föreningens kårhus som fungerat som kårens naturliga samlingsplats sedan 1954. Projektet Framtidens Kårhus tog fart under 2017 och syftar till att vi vill göra en ömsint men genomgripande renovering av kårhuset och skapa en modern mötesplats för studenter, alumner, forskare och sjukvårdspersonal. Kårhuset ska utgöra ett nav för möten, nätverk och samarbeten inom områden som hälsa, sjukvård, medicinsk utbildning och life science.

Vi är övertygade om att ett välfungerande och inspirerande kårhus stärker gemenskap, ökar trivsel, bidrar till en bredare generell bildning och förbättrad inlärning. Detta medför i sin tur en bättre förberedd framtida personal inom sjukvård, myndigheter och industri. För att Karolinska Institutet fortsatt ska vara ett världsledande universitet och locka de bästa studenterna krävs ypperlig utbildning och utmärka studentlokaler. Där det sistnämnda är något som i dagsläget saknas.

Kårhuset ska vara den själva platsen för Karolinska Institutets studenter. Projektet i sig drivs helt av Medicinska Föreningens medlemmar; studenter och alumner. Följ med oss i vårt arbete när vi utvecklar och skapar Framtidens Kår och Framtidens Kårhus (FKH) – för framtidens hälsa! 

Anna Eklöf
FKH Projektledare 2017 – 2022 (April)

Etapper

aula_efter aula_fore

Illustration framtagen av RESPONS ARKITEKTER AB

Aulan 

Vi vill att vår aula ska vara en plats för högklassiga möten och konferenser men även ett utrymme för fantastiska fester och examinationer. För detta ändamål behövs ett nytt slitstarkt golv, renovering och anpassning av ytskikt, ny ljud- och ljusutrustning, moderniserad barutrustning, förbättrad ventilation och renovering av tillhörande kök och loger.

Entrén

Lika imponerande som vi vill att Framtidens Kårhus ska vara på insidan vill vi att det ska vara på utsidan. Därför planerar vi en utvändig renovering av entrén som ska manifestera det nya husets uppdaterade planlösning och formspråk.

entre_before entre_efter

Illustration framtagen av RESPONS ARKITEKTER AB

Illustration framtagen av RESPONS ARKITEKTER AB

foaje_fore foaje_efter

Foajén

Foajén är det första rummet som besökare möter när de kommer till Medicinska Föreningen, och vi vill att den ska vara en välkomnande och inbjudande mötesplats. För detta behöver rummet en invändig renovering med enhetligt ytskikt, förbättrad akustik och belysning samt installation av informationsskärmar för att skapa en modern och trivsam miljö.

Hygienutrymmen

Väl fungerande hygienutrymmen är en viktig förutsättning för den verksamhet vi bedriver, som ofta samlar stora mängder besökare. Våra hygienutrymmen behöver renoveras för ökad kapacitet, förenklad renhållning samt förbättrad ventilation och belysning.

Den här etappen färdigställdes 2018 och finansierades av Medicinska Föreningen 🤩🤩🤩

Klubbvåningen

Klubbvåningen är namnet på den lokal är belägen ovanför foajén. Vi vill att klubbvåningen ska vara en självklar plats för intellektuella möten, mindre konferenser, diskussioner, studier och mindre bjudningar. För att tjäna detta ändamål måste lokalen renoveras med ny planlösning som ger oberoende åtkomst till alla rum, nytt ytskikt, nya hygienutrymmen och anpassad inredning i form av exempelvis mobila studieplatser.

Utskottslokaler

En stor del av föreningens verksamhet utgörs av kårorganen, utskotten. Vi önskar att våra utskott ska ha egna, ändamålsenliga lokaler som träffpunkt för aktiva och hemtrevliga sammankomster.

Gasquen

Gasquen, med tillhörande uteplats, ska vara Medicinska Föreningens lokal för mindre fester och tillställningar samt kulturell verksamhet. Här vill vi renovera golv och ytskikt, få möjlighet att mörklägga vid behov samt förbättra kommunikationen med uteplatsen och därmed det intilliggande forskningslaboratoriet Bioclinicum.

Puben

Lokalen som ligger under foajén kallas puben och här arrangerar vi varje vecka under terminerna vår uppskattade fredagspub. Här vill vi renovera och optimera lokalerna med bland annat nytt ytskikt för fortsatt restaurang- och pubverksamhet.

Kontor

Vi vill i samband med renoveringen förbättra personalens arbetsmiljö samt öka flexibiliteten för små och stora möten.

Finansiering

Projektet Framtidens Kårhus möjliggörs genom medel donerade av ett antal olika organisationer (däribland Karolinska Institutet), företag, privatpersoner och alumner och vi bedriver för närvarande ett intensivt arbete för att hitta och uppvakta möjliga donatorer.

0 mkr
Totalt fundraisingmål

Stöd oss